Strona główna

  • Firma zajmująca się wyburzeniami
    Firma od wyburzeń podczas wykonywania zlecenia rozbiórki lub wyburzenia musi wykonać ogrom pracy nie tylko związanej z usunięciem starej konstrukcji. Często do obowiązków firmy wyburzeniowej należy odpowiednie zabezpieczenie terenu na którym będą prowadzone prace, prowadzenie dokumentacji z procesu rozbiórki czy wywiezienie pozostałości w formie cegieł, […]
  • Wyburzenia – zabezpieczenie terenu
    Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych musimy dobrze zabezpieczyć teren na którym będą one prowadzone. Dobrze jest jeśli są takie możliwości ogrodzić cały teren solidnym ogrodzeniem. Jeśli jednak nie możemy sobie na to pozwolić musimy zadowolić się otoczeniem terenu taśmą informacyjną. Na terenie prac wyburzeniowych dobrze […]